API-integrasjoner

Vi tilbyr moduler for integrasjon mellom FileMaker og ulike API-er (Application Programming Interface) på internett.

Her er våre integrasjoner for FileMaker p.t:

PowerOffice – Fakturering

24SevenOffice – Fakturering

Xledger – Fakturering

Snowflake – Skytjenester

Scrive – Dokumentsignering

Nets – Bankkort-terminaler

Payex – Betalingsformidling

Consignor / nShift – Sending av pakker/gods

image/svg+xml
Filemail – Sending/mottak av filer

telavox-logo-full-color
Telavox – Send/motta SMS

Link Mobility (Vianett) – Send/motta SMS

Twilio – Send/motta WhatsApp meldinger

Kartverket – Oppslag på eiendom / matrikkel

Kystdatahuset Datavarehus | Business Intelligence
Kystdatahuset – Sjøtrafikkdata

WIX – Velo kodeplattform

Teknologi: FileMaker, REST, JSON, GraphQL, XML, Javascript, Python

dbConsult AS