API-integrasjoner

Vi tilbyr moduler for integrasjon mellom FileMaker og ulike API-er (Application Programming Interface) på internett.

Tilgjengelige integrasjoner p.t. er:

PowerOffice – Fakturering

Scrive – Dokumentsignering

Nets – Bankkort-terminaler

Consignor – Sending av pakker/gods

image/svg+xml
Filemail – Sending av filer

Kartverket – Oppslag på eiendom

WIX – Velo kodeplattform

Teknologi: FileMaker, REST, JSON, XML

dbConsult AS