Fiskekort

Denne applikasjonen er et eksempel på skreddersøm av en kundes behov. Her registreres bestillinger og salg av fiskekort etter bestemte regler, samt oppfølging av fangstrapporter fra fiskerne. Systemet skriver ut tosidet fiskekort med fangstrapport på baksiden.

Oppvandring i elva registreres slik at man har oversikt over elvas beholdning fra dag til dag gjennom sesongen. Det er lett å se hvem som kommer for å hente kort i dag, samt hvem som er elva i de ulike sonene akkurat nå.

Det er også mulighet til å reservere kort, samt fiskehytter. Systemet fører regnskap med all fangst og gjenutsetting i de ulike sonene samt oppvandring og fiskehyttedøgn. Alle data kan tas ut i oversiktlige rapporter når som helst.

Fiskekort

Fiskekort

Fiskekort

Fiskekort

Fiskekort

Teknologi: FileMaker

dbConsult AS