Fondsforvaltning

Dette systemet er et eksempel på skreddersøm av en kundes behov. Her kan brukeren enkelt følge et prospekt gjennom søkeprosessens ulike faser frem til en eventuell godkjenning. Dersom fondet velger å investere i prospektet flyttes prospektet over i et Porteføljeregister. Her holdes oversikt over transaksjoner, kvartalsdata m.m. og bl.a. kvartalsrapporter generereres automatisk.

Prospekt

Portefølje

Fondsoversikt

Fondet

Dealflow

Kvartalsrapport

Teknologi: FileMaker, Flash

dbConsult AS