Kurspåmelding på nett

Dette systemet ble utviklet for et kurssenter, med behov for å registrere kurspåmeldinger samt kreve inn betaling fra kunder på nett. Systemet bruker FileMaker som server

Kurspåmelding

Teknologi: JavaScript, jQuery UI, PHP, FileMaker Server

dbConsult AS