Referanser

Her er noen uttalelser fra noen av våre kunder.


Pronord AS har benyttet tjenester fra dbConsult ved Andreas Thyholdt for utvikling av et nettbasert produkt bygget opp omkring FileMaker Pro. Produktet holder oversikt over dealflow, porteføljen med mer for de fond vi har ansvar for. Vi har hatt de aller beste erfaringer med Andreas, både mht til kompetanse, prosess og leveringsdyktighet. Jeg gir han derfor mine beste anbefalinger.

– Tore Andreassen, Partner, Pronord AS

dbConsult ved Andreas Thyholdt har videreutviklet et databasebasert forvaltningssystem i samarbeid med Norinnova Forvaltning AS. Jeg vil fremheve Thyholdts evne til å levere etter spesifikasjoner og til avtalt tid som en av de fremste egenskapene hans. I tillegg oppfattet dbConsult raskt hva jeg som kunde ønsket samtidig som selskapet kom med gode innspill.

– Mats Rødum, Investeringsrådgiver, NorInnova Forvaltning AS

Øyelegesenteret as i Tromsø har 4 faste leger, 3 faste sekretærer, 1-2 øyelegeassistenter, samt samarbeide med en optikerforretning i samme bygget. Vi har ca 9 000 konsultasjoner årlig.
I 1990 startet vi med vårt eget Pasientadministrative system, utviklet på FileMaker Pro database programmet. Programmet tar seg av journalføring med fotodokumentasjon, epikriser/henvisninger, regnskap, rapporter, timetildelingsprogram, samt at programmet kan benyttes on-line på vårt utekontor.
De siste 10 årene har vi knyttet et samarbeide med Andreas Thyholdt i firmaet dbConsult, som med sin ekspertise har gitt et vesentlig bidrag til at dette programmet er oppe og går knirkefritt. Han har alltid stillt opp på kort varsel når problemer har dukket opp og har alltid funnet genuine gode løsninger. Uten hans hjelp hadde vi ikke hatt den effektive dataløsningen vi har idag.
Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeide med alle de utfordringene som ligger i myndighetenes skiftende krav til rapporter mv og etterhvert oppkopling til Helsenettet.
Vi gir uforbeholdent våre beste anbefalinger når det gjelder hans kompetanse og evne til å løse komplekse problemer med FileMaker Pro databasen.

– Dr. Erik Widerøe, Øyelege, Øyelegesenteret as

Marios Musikk har benyttet Filemaker til sitt interne datasystem i over 10 år og dbConsult ved Andreas Thyholdt har vært med hele tiden. Vår database er bygget opp rundt vår virksomhet som musikkforhandler og har mange spesielle og avanserte løsninger. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med dbConsult gjennom nye utfordringer fremover.

– Jan Santocono, Daglig leder, Marios Musikk as

For en fotograf som ønsker å selge bilder via en nettløsning og samtidig vil holde kontroll over bilder, brukere og hvordan bildene blir anvendt, så var det vanskelig å finne ferdigstilte løsninger på markedet. Andreas Thyholdt i dbConsult sa umiddelbart ja til å lage en web løsning som kunne takle de behov jeg hadde for en nettbutikk. Resultatet ble over all forventning, og jeg har nå et verktøy som kan håndtere det jeg vil at det skal gjøre, samtidig som den kan bygges ut og tilpasses nye behov. Dette er rett og slett noe av det mest spennende jeg har vært med på.

– Kjell Ove Storvik, Ekspedisjonsfotograf for bl.a. Børge Ousland, Erling Kagge, NASA og ESA

Vårt firma har gjennom mange år benyttet selskapet dbConsult som leverandør av databaseprogrammer som styrer hele vår virksomhet. Firmaet har også produsert begge våre nettsteder, hhv. spatotal.no og photon.no.
I tillegg har dbConsult designet det meste av trykksaker og grafisk materiell for oss. Andre oppdrag som selskapet utfører for oss er drift, vedlikehold og ulike oppdrag som er viktig for oss i hverdagen.
Kvaliteten på de varer og tjenester som leveres er vi meget godt fornøyd med.
Vår totale oppfatning av dbConsult er meget god og vi er svært tilfredse med samarbeidet vi har med selskapet. For de som ønsker en solid og dyktig leverandør innen dette fagområdet, kan vi trygt anbefale dbConsult.

– Kjetil Stoltz, Daglig leder, SpaTotal as

Hønefoss Øyelegesenter har 2 kontordamer og en fullt operativ øyelege. Vi benytter samme pasientadministrative system som Øyelegesenteret AS i Tromsø. Gjennom vår IT-leverandør, Midthun IKT, har vi hatt et solid samarbeid med dbConsult ved Andreas Thyholdt. Hans ekspertise på Filemaker har vært forretningskritisk for vår løsning.
Thyholdt har vist en svært solid samarbeidsevne og reagert veldig raskt ved de endring som har vært påkrevd fra det offentlige. dbConsult er for oss synonymt med ekstremt god service.
Vi anbefaler på det varmeste Thyholdt og hans fagkunnskap innenfor Mac og Filemaker.

– Dr. Ørnulf Stang, Daglig leder, Hønefoss Øyelegesenter AS

SynsLaser Kirurgi AS bruker Filemaker Pro som plattform for sitt interne journal- og timebookingsystem. dbConsult har levert timebookingen m.m. og har vedlikeholdt og driftet vårt system gjennom mange år til vår absolutte tilfredshet.

– Dr. Aleksandar Stojanovic, Laserkirurg og spesialist i øyesykdommer, Synslaser Kirurgi AS

dbConsult har hjulpet oss med utviklingen av et databaseprogram for vinkjeller. Vi er kjempefornøyde både med det ferdige programmet og samarbeidet underveis. Vi har nå sannsynligvis det beste vinprogrammet på markedet!

– Ingve Digernes, Daglig leder, Scanvin as
 

Vi takker for tilliten og ser frem til et godt samarbeid videre.

dbConsult AS