Rapportering til det offentlige

Henvisning

Ulike løsninger er tilgjengelige for integrasjon med Norsk Helsenett, innrapportering av pasientdata til Norsk Pasientregister (NPR) og behandlerkrav til Helfo, m.m.

Rapportene genereres i XML format

Teknologi: FileMaker, XSLT

dbConsult AS