Timeplan-booking

Denne løsningen er laget for virksomheter som trenger oversikt over tilgjengelig ressurser for å unngå dobbelbooking og tungvindte manuelle systemer.

Dagsplan

Systemet er enkelt å sette opp og svært fleksibelt. P.t. er løsningen klar for opp til 10 enheter (leger, behandlere, apparater, etc), men kan enkelt utvides.

Autobooking er implementert på en svært fleksibel måte, dvs. at klienten kan få tildelt time når alle enhetene han/hun trenger er ledig. Eksempelvis kan klienten få time kl. 09.00 til forundersøkelse, kl. 09.30 hos lege, og kl. 10.00 på et apparat.

Oppsett av timer tilpasses individuelt pr. enhet og kan følge et vilkårlig mønster, man er mao. ikke bundet til faste perioder.

Løsningen kan knyttes til vårt kunde/klientregister for enkel journalføring og historikk.

Utvalgte funksjoner:

  • Integrasjon med kunde
  • Opp til 10 enheter kan bookes med mulighet for utvidelse
  • Kronologisk multibooking av flere enheter samtidig
  • Timehistorikk på pasient/klient
  • Enkelt og fleksibelt enhetsoppsett
  • Årsoversikt med helligdager, dagplan/ukeplan/detaljvisning

Ukeplan

Teknologi: FileMaker

dbConsult AS