Prosjektstyring, avansert CRM

Dette systemet ble bygget etter en kundes spesifikasjon og er et avansert verktøy for å håndtere prosjekter, oppgaver og personer. Dashbordet gir alle en detaljert oversikt over sine og andres løpende og fremtidige oppgaver og forpliktelser. I tillegg inneholder systemet en bibliotekmodul med utlånsfunksjonalitet og sporing, samt komplett dokumenthåndtering og lagerstyring over inventar og annet.

Kunde

 

Kunde

Teknologi: FileMaker

dbConsult AS