Avanserte produktkonfigurasjoner

Verktøy for å konfigurere avanserte produkter med mange opsjoner. Kan tilpasses alle typer spesialtilvirking eller salg av spesialtilvirkede produkter.

Produktkonfigurasjon

Utvalgte funksjoner:

  • Valgfrie opsjoner pr. produkt
  • Opsjoner følger produktet og kan legges i tilbud
  • Produktark med bilder og opsjoner
  • Enkelt oppsett av opsjoner og konfigurasjoner

Teknologi: FileMaker

dbConsult AS